سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری


08

برنامه اجتماع محور کوی امام علی(ع) فرصتی که پیگیری متعهدانه می طلبد

 برنامه اجتماع محور کوی امام علی(ع) فرصتی که پیگیری متعهدانه می طلبد
به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، بختیاری فرماندار اراک به همراه جعفرپور سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری اراک، موزونی معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از دفتر توسعه کوی امام علی(ع) بازدید و در جریان اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند.
فرماندار اراک در این بازدید با تاکید بر این نکته که طبق ارزیابی های انجام شده ،شهر اراک در بخش بازآفرینی و انجام اقدامات موثر در محله های کم برخوردار نسبت به سایر شهرهای استان پیشرو است، گفت: یکی از اقدامات موثر در حال انجام برای بهبود وضعیت محله های کم برخوردار در کشور اجرای برنامه بازآفرینی به صورت اجتماع محور در ۱۶ شهر از جمله اراک است.
بختیاری افزود: باتوجه به بودجه مناسبی که برای بخش بازآفرینی محله های کم برخوردار در نظر گرفته شده امکان بهبود وضعیت اشتغال، اقتصاد و کالبد این مناطق فراهم شده است و باید از این امکان به نحو مطلوبی استفاده شود.
فرماندار اراک ادامه داد: دفتر توسعه کوی امام علی(ع) که محله پایلوت برای اجرای برنامه اجتماع محور بازآفرینی است فرصت مناسبی برای تجمیع ظرفیت سازمان های مردم نهاد در کنار سازمان های دولتی است و این انسجام به انجام اقدامی موثر کمک می کند.
بختیاری نقطه قوت این برنامه را مشارکت خود مردم محل در تعریف پروژه ها دانست و بیان کرد: اعتبار مطلوبی برای این برنامه در نظر گرفته شده است و در صورتی که به این بخش توجه لازم نشود اعتبار به دیگر استان ها تخصیص پیدا می کند، برای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت و بهبود وضعیت کوی امام علی(ع) تمامی سازمان ها باید متعهدانه موارد را پیگیری کنند.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (255)
کد خبر: 11931