سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری


05

تلاش جهت رفع آلايندگی كارخانه آسفالت شهرداری اراک

تلاش جهت رفع آلايندگی كارخانه آسفالت شهرداری اراک
به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، جعفر پور سرپرست سازمان عمران و باز آفريني شهرداری اراک در جلسه ای كه در خصوص رفع آلايندگي كارخانه آسفالت شهرداری اراک و با حضور خليلي ریيس محيط زيست شهرستان شازند ،تاج آباد مدير كارخانه آسفالت و كارشناسان سازمان عمران برگزار شد، گفت : يكی از دغدغه های مديريت شهری راه اندازی سيستم فيلترينگ كارخانه آسفالت می باشد و ما خواهان تعامل هرچه بيشتر با سازمان محيط زيست هستيم تا بتوانيم اين سيستم را هرچه سريع تر راه اندازی كنيم و به راه كارهای جديدی دست پيدا كنيم كه بتوانيم آسفالت را توليد كرده و معابری را كه نياز به لكه گيری و روكش دارند را آسفالت نماییم.
خليلی ریيس محيط زيست شهرستان شازند نيز در اين جلسه گفت : سازمان عمران شهرداری راه كارهای خوبی را برای رفع آلايندگی كار خانه تاكنون انجام داده و می توان با تعامل و هم فكری اين دو سازمان بايكديگر به نتايج مورد قبولی در مورد رفع آلايندگی و راه اندازی دوباره اين كارخانه رسيد.
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (251)
کد خبر: 11933