سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری


17

سرپرست سازمان عمران شهرداری خبر داد: پیشرفت 98 درصدی عملیات نصب اسکلت فلزی پروژه آفتاب

سرپرست سازمان عمران شهرداری خبر داد: پیشرفت 98 درصدی عملیات نصب اسکلت فلزی پروژه آفتاب
سرپرست سازمان عمران شهرداری خبر داد:
پیشرفت 98 درصدی عملیات نصب اسکلت فلزی پروژه آفتاب
علیرضا بیاتیان در خصوص پیشرفت کنونی مجتمع تجاری، خدماتی و پارکینگ طبقاتی آفتاب گفت: در حال حاضر عملیات نصب اسکلت فلزی پروژه آفتاب با تخلیه یک میلیون و 981 هزار و 600 ;کیلوگرم اسکلت و همچنین نصب یک میلیون  و 948 هزار و 200 کیلوگرم از مقدار تخلیه شده در حدود 98 درصد می باشد.
وی در ادامه افزود: پیشرفت دیوارهای حایل پروژه با اجرای عملیاتی همچون 3800 مترمربع دیوار کار شده، 1550 مترمکعب بتن 350 ، 2300 مترمکعب بتن 250 پر کننده و 140تن میلگرد مصرفی به صورت صدر در صدی می باشد.
سرپرست سازمان عمران با بیان اینکه عملیات فنداسیون پروژه با اجرای 1200 مترمکعب بتن 350 و همچنین 160 تن میلگرد مصرفی به طور کامل انجام شده، بیان داشت: عملیات خاک برداری و خاک ریزی پروژه نیز با حجمی بالغ بر 5500 و 7000 مترمکعب با 100 درصد پیشرفت به اتمام رسیده است.
امتیازات:: (866) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (316)
کد خبر: 5340